banner
Hem Älvdalska Slaviska språk Fågelnamn


ÄLVDALSKA

I Älvdalens socken i nordvästra Dalarna talas ett av Skandinaviens mest särpräglade folkmål, älvdalskan (tidigare oftast benämnt älvdalsmålet). Det finns goda skäl att betrakta det som ett eget nordiskt mikrospråk. Språket är mycket ålderdomligt och avviker från svenskan på alla plan: i ljudläran, grammatiken och ordförrådet. Älvdalskan har fascinerat både forskare och lekmän åtminstone sedan 1600-talet. Själv har jag sysslat med språket i flera decennier och därvid främst ägnat mig åt frågor kring älv­dalskans stavning, liksom åt språkets mycket rika ordförråd. Här finner du en förteckning över det jag publicerat om (eller på) det älv­dalska språket. Några andra lästips ur den rika litteraturen om älvdalskan har jag också listat.

lasse

Mitt största verk är en svensk-älvdalsk och älvdalsk-svensk ordbok med titeln Material till en älvdalsk ordbok, vilken kom ut 2010. Om den kan du läsa på språk­föreningen Ulum dal­ska:s hemsida: http://www.ulumdalska.se/?page_id=180.
Ordboken är varken felfri eller fullständig. Därför tar jag tacksamt emot alla tips på rättelser och tillägg, gärna per e-post. Adressen finner ni längst ned på sidan. Jag har redan lagt ut en lista med rättelser och ett stort antal tillägg till ordboken på hemsidan; se här. En ”avskalad” version av ordboken finns nu också på nätet; se <a>http://älvdalsk.ordbok.gratis</a> . 

Ett särskilt intresse har jag för översättning av bibeltext till älvdalska. Nu med Julevangeliet!

De älvdalska gårdfarihandlarna hade ett hemligt språk, gråspråket. En lista på grå­språks­­ord med kommentarer ligger också på hemsidan.

Ett litet smakprov på älvdalska ordspråk och andra talesätt bjuder jag också på.

Frekåelsningger

   Klatter Lass


e-post: lars.steensland@telia.com

Denna sida senast uppdaterad: 13 juni 2016
cemark